Hướng dẫn tạo khung chứa code đẹp cho Blog

khung chua code

tạo khung chứa code đẹp cho blogspot

Với Blogger thì việc chia sẻ code là chuyện thường làm rồi. Nhưng làm thế nào để chèn code vào bài viết thì không phải ai cũng biết, càng chưa nói đến là có 1 khung chia sẻ code đẹp nịnh mắt người xem. 


Nhiều anh em sẽ chọn cách đóng khung, hay chú thích đoạn code nào đó lại nhưng như vậy thì trông bài viết sẽ không được chuyên nghiệp. 

Vì thế, Ryan hôm nay sẽ chia sẻ cho bạn cách tạo ra khung chứa code cực đẹp cho Blog của mình.

Khung code sẽ có 2 mẫu trắng và đen, bạn cứ chọn theo ý thích của mình :))

Mẫu khung trắng

Tạo khung chứa code màu trắng

Bước 1: Các bạn đăng nhập vào blogger.com đi đến phần "Chủ đề" phía bên phải bạn chọn vào dấu "..." sẽ có 1 tab xổ xuống bạn chọn tiếp vào "Chỉnh sửa HTML".

Sau đó bạn chép đoạn code CSS sau vào trước thẻ ]]></b:skin> hoặc </style>

/* CSS Simple Pre Code */
pre {
 background:#fff;
 white-space:pre;
 word-wrap:break-word;
 overflow:auto;
}
pre.code {
 margin:20px 25px;
 border:1px solid #d9d9d9;
 border-radius:2px;
 position:relative;
 box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.08);
}
pre.code label {
 font-family:sans-serif;
 font-weight:normal;
 font-size:13px;
 color:#444;
 position:absolute;
 left:1px;
 top:16px;
 text-align:center;
 width:60px;
 -webkit-user-select:none;
 -moz-user-select:none;
 -ms-user-select:none;
 pointer-events:none;
}
pre.code code {
 font-family:"Inconsolata","Monaco","Consolas","Andale Mono","Bitstream Vera Sans Mono","Courier New",Courier,monospace;
 display:block;
 margin:0 0 0 60px;
 padding:15px 16px 14px;
 border-left:1px solid #d9d9d9;
 overflow-x:auto;
 font-size:13px;
 line-height:19px;
 color:#444;
}
pre::after {
 content:"double click to selection";
 padding:0;
 width:auto;
 height:auto;
 position:absolute;
 right:18px;
 top:14px;
 font-size:12px;
 color:#aaa;
 line-height:20px;
 overflow:hidden;
 -webkit-backface-visibility:hidden;
 transition:all 0.3s ease;
}
pre:hover::after {
 opacity:0;
 visibility:visible;
}
pre.code-css code {
 color:#0288d1;
}
pre.code-html code {
 color:#558b2f;
}
pre.code-javascript code {
 color:#f57c00;
}
pre.code-jquery code {
 color:#78909c;
}

Bước 2: Bây giờ bạn copy đoạn code Javascript "JS" bên dưới và paste nó vào trước thẻ </body> là ta đã gần hoàn thành rồi :))
 
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
//Pre Auto Selection
$('i[rel="pre"]').replaceWith(function() { return $('<pre><code>' + $(this).html() + '</code></pre>');});var pres = document.querySelectorAll('pre,kbd,blockquote');for (var i = 0; i < pres.length; i++) { pres[i].addEventListener("dblclick", function () { var selection = getSelection(); var range = document.createRange(); range.selectNodeContents(this); selection.removeAllRanges(); selection.addRange(range); }, false);}
//]]></script>

Bước 3: Sau khi đã hoàn thành 2 bước trên bạn chọn Save Templates (Lưu mẫu) lại

Bước 4: Để bắt đầu chia sẻ code thì bạn nhớ chuyển cách viết bài đăng sang dạng HTML rồi Copy và Paste đoạn code bên dưới vào là được.

<pre class='code code-html'>
<label>HTML</label>
<code>... Để Code HTML ở đây ...</code>
</pre>

<pre class='code code-css'>
<label>CSS</label>
<code>... Để Code CSS ở đây...</code>
</pre>

<pre class='code code-javascript'>
<label>JS</label>
<code>... Để Code JavaScript ở đây...</code>
</pre>

<pre class='code code-jquery'>
<label>Jquery</label>
<code>... Để Code jQuery ở đây...</code>
</pre>

||
Bạn có thể bỏ dấu "..." mình để vào để cho dễ nhìn thôi :v

Mẫu khung đen

Tạo khung chứa code màu đen

Với khung đen bạn chỉ việc thay thế đoạn code CSS bên trên bằng đoạn CSS mới bên dưới này là ta sẽ có 1 khung chia sẻ code màu đen cực cool ngầu cho Blog của mình rồi! 

GIỜ BẠN CHỈ VIỆC TẬN HƯỞNG THÔI :))

 /* CSS Simple Pre Code */
pre {
 background:#333;
 white-space:pre;
 word-wrap:break-word;
 overflow:auto;
}
pre.code {
 margin:20px 25px;
 border-radius:4px;
 border:1px solid #292929;
 position:relative;
}
pre.code label {
 font-family:sans-serif;
 font-weight:bold;
 font-size:13px;
 color:#ddd;
 position:absolute;
 left:1px;
 top:15px;
 text-align:center;
 width:60px;
 -webkit-user-select:none;
 -moz-user-select:none;
 -ms-user-select:none;
 pointer-events:none;
}
pre.code code {
 font-family:"Inconsolata","Monaco","Consolas","Andale Mono","Bitstream Vera Sans Mono","Courier New",Courier,monospace;
 display:block;
 margin:0 0 0 60px;
 padding:15px 16px 14px;
 border-left:1px solid #555;
 overflow-x:auto;
 font-size:13px;
 line-height:19px;
 color:#ddd;
}
pre::after {
 content:"double click to selection";
 padding:0;
 width:auto;
 height:auto;
 position:absolute;
 right:18px;
 top:14px;
 font-size:12px;
 color:#ddd;
 line-height:20px;
 overflow:hidden;
 -webkit-backface-visibility:hidden;
 transition:all 0.3s ease;
}
pre:hover::after {
 opacity:0;
 visibility:visible;
}
pre.code-css code {
 color:#91a7ff;
}
pre.code-html code {
 color:#aed581;
}
pre.code-javascript code {
 color:#ffa726;
}
pre.code-jquery code {
 color:#4dd0e1;
}

Tổng kết

Ok! Bên trên là tips nhỏ của mình gửi đến anh em về cách tạo ra 1 khung chứa code đẹp cho Blog/ Website của anh em. Hy vọng, anh em sẽ thích! Hẹn gặp lại anh em trong bài viết khác, Bái bai!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

» Không spam link lung tung, vì chúng ta là những con người văn minh ^^